Garanti for kvalitet

Hvordan sikres den høje standard? Vores brancheorganisation Danske Bedemænd har udviklet et omfattende kursus- og videreuddannelsesprogram, som medlemmerne er forpligtet til at deltage i.

Kurserne omfatter: psykologi, samtaleteknik, sorgbehandling, arvelov, sociallov, begravelseslov, ligsynslov, praktisk fagkundskab og orientering om fagrelevante nyheder.

Medlemmer af Danske Bedemænd forpligter sig til ved deres medlemskab at overholde foreningens etiske regler. De omfatter bl.a.:

  • En høj professionel bevidsthed baseret på loyalitet over for de pårørende

  • En oprigtig respekt for enhver families religion
og traditioner
  • De pårørende skal være absolit frit stillet i deres valg af bedemand
  • De pårørende har ret til uopfordret at få orientering om de forventede begravelsesomkostninger
  • Overholde en ukrænkelig respekt for den professionelle tavshedspligt omkring betroede oplysninger
  • Ærlighed og præcision i udøvelsen af deres pligter
  • Omhyggelig overholdelse af al lovgivning, dekreter og alle regler vedrørende erhvervet, både nationalt og internationalt
  • Markedsføring forudsættes at være objektiv, ærlig og passende
  • Løbende indsats for at bringe den professionelle viden på et højere niveau
  • Loyalitet i forhold til kolleger både nationalt og internationalt

Ønskes en nærmere uddybning af ovenstående regler henvises til Danske Bedemænds hjemmeside bedemand.dk - Vedtægter og etiske regler 

Overtrædelse af foreningens regler kan medføre eksklusion.

Læs her om kvalitetscertificering under DS ISO9001

Bestil Danske Bedemænds informationsfolder

FORBRUGERKLAGER
- der ønskes behandlet i Forbrugerklagenævnet sendes til:
Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 4171 5000
E-mail: kfst@kfst.dk - www.kfst.dk